Image

PREMIUM CHUCK STEAK

Chuck steak po karakteristikama vrlo je sličan Ribeye steaku. Nije mu potrebna marinada.
Pogodan je za bilo koju razinu pečenosti!

PREMIUM DRY AGED steakovi: