Image

WAGYU A5 STRIPLOIN

Wagyu (od japanskog "Wa" Japan i "gyu" goveda) zapravo je skup pasmina koje potječu od križanja između radne stoke, uvezene u Japan u daleka vremena, i pasmina govedine iz različitih zemalja oko sredine 19. stoljeća. Među stabiliziranim pasminama danas je najcjenjenija japanska crna, koja za razliku od crvenih pasmina, koje imaju manje mesa prilikom otkoštavanja, ima vrhunski omjer kvalitete mesa i masti. Japanska vlada uspostavila je Registar stada i strogu disciplinsku kategorizaciju koja predviđa razvrstavanje trupova prema vrijednostima kvalitete (od 1 do 5) i prinosa (od C do A), s time da je kategorija A5 maksimalna razina kvalitete. Potom se gleda i infiltracija masti (BMS: Beef Marbling Standard) koja se klasificira s porastom ocjena od 1 do 12. Odabrali smo trupove klasifikacije A4, s BMS rezultatom između 6 i 7.
Wagyu Hokkaido govedo dolazi iz stada u podnožju planine Tokachi, u Nacionalnom parku Daisetsuzan u središtu Hokaida, s jedne farme, farma Taniguchi: u Japanu dobro poznata kao "Furano Wagyu". Uzgoj prepoznat kao vrhunski i najkvalitetniji, što stavlja u središte svoje uzgojne filozofije, kao i dobrobiti životinja, također upotrebu okare i melase kao dodataka prehrani, za vrhunsku tehniku ​​tova, što se odražava u konačnom proizvodu.

EXCLUSIVE: